Kalendarium - formularz zgłoszeniowy

Nazwa wydarzenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia
(tylko gdy wydarzenie
trwa więcej niż jeden dzień)

Impreza cykliczna

Rodzaj wydarzenia

Miasto oraz dokładny adres
wydarzenia

Opis wydarzenia

Dane kontaktowe
organizatorów

Zdjęcia (np. logo wydarzenia itp.)
maksymalnie można dodać 3 zdjęcia

Zdjęcie #1
(np. logo wydarzenia)

Zdjęcie #2
(np. logo wydarzenia)

Zdjęcie #3
(np. logo wydarzenia)


MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Ciołka 10a, 01-402 Warszawa, tel./fax 0 22 877 22 70, tel, 0 22 877 20 10
e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, www.mrot.pl